Národní vinařské centrum - Valtice
Brněnské veletrhy
Svaz vinařů České republiky
Projekt s podporou
Vinařského fondu
jk_poz.jpg
hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumil Šimek
logo_brno.jpg
primátor statutárního města Brna
Ing. Petr Vokřál
slide show
GRAND PRIX VINEX

Přihláška

Přihlašování probíhá pomocí on-line registračního systému Národního vinařského centra.

Pro vstup do přihlašovacího systému pokračujte zde:

>>> www.elwis.cz <<<

 

Termín přihlášení vín: nejpozději 19. dubna 2018

Termín a místo doručení vzorků: vzorky budou osobně přebírány 24. a 25. dubna 2018 v čase 9:00-15:00 hod. ve Valticích, Centrum Excelence, Sobotní 1029

Termín doručení vzorků přepravními službami: do 25. dubna 2018

Adresa pro zaslání vzorků poštou nebo kurýrem:

Národní vinařské centrum, o.p.s., Centrum Excelence, Sobotní 1029, 691 42 Valtice

Přihlašovací poplatek

Přihlašovací poplatek činí 620 Kč / vzorek plus DPH dle zákonných předpisů ČR, tj. 750 Kč. Při přihlášení 10 vzorků a více platí sleva 10 % na všechny registrované vzorky daného přihlašovatele.

Pro přihlašovatele mimo ČR činí poplatek 25 € plus DPH 21 %, tj.30,25 €. Přihlašovatelé se sídlem v Evropské unii a plátci daně z přidané hodnoty ve své zemi mají nárok na zaplacení poplatku osvobozeného od DPH v České republice. Podmínkou je doložení platné registrace čísla plátce DPH (VAT) v Evropské unii. Při přihlášení 10 a více vzorků od jednoho přihlašovatele platí sleva 10 % na všechny přihlášené vzorky daného přihlašovatele.

Přihlašovatel zaplatí přihlašovací poplatek v hotovosti při předání vzorků nebo převodem na bankovní účet organizátora na základě zaslané faktury:

Název účtu: Národní vinařské centrum, o.p.s.

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Břeclav

Číslo účtu (CZK): 2106954725/2700

Jeden vzorek představuje:

• 6 plně adjustovaných láhví
Všechny vzorky vín musí být plně adjustované tak, jak jsou uváděny do prodeje a musejí splňovat standardní legislativní podmínky země původu. Vína původem z ČR přihlášená do soutěže musí analogicky odpovídat zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., v platném znění, a prováděcí vyhlášce 88/2017 Sb., v platném znění.

Svozová místa pro vzorky ze Slovenska

Vinařství Golguz, areál společnosti FOOD FARM s.r.o., Dukelská 21, 920 14, Hlohovec
kontakt: Miloš Holík, +421 905 218 722
termín: do 12. 4. 2018, po předchozí telefonické domluvě

Galéria Velvet, s.r.o., Hurbanovo námestie 46, 972 01, Bojnice
kontakt: Monika Košťálová, +421 911 803 107
termín: 12.-13. 4. 2018 v čase 8.00-16.00 hod.