Vážení vinaři, obchodníci a distributoři vín,
rádi bychom vás pozvali k účasti na renomované mezinárodní soutěži vín GRAND PRIX VINEX 2023, pořádané Národním vinařským centrem ve spolupráci s Veletrhy Brno a Svazem vinařů ČR. Soutěž splňuje mezinárodní standardy pro hodnocení vín i Národní standardy certifikovaných soutěží vín v ČR a letos proběhne již 31. ročník. Bude nám potěšením do něj zařadit i vaše vína. 

Uzávěrka přihlášek je 12. 4. 2024 (prodlouženo do 15. 4. 2024). Svoz vzorků bude 17.-18. 4. 2024 (9-15 hod.) ve Valticích, příp. je možné je doručit poštou či kurýrem do Valtic do 18. 4. 2024.
► Informace k přihlášení v sekci Pro přihlašovatele
► Přímý odkaz na registraci vzorků www.elwis.cz

Odborné hodnocení komisí certifikovaných degustátorů proběhne ve dnech 24.–25. 4. 2024 v prostorách Centra Excelence ve Valticích.
Slavnostní vyhlášení hlavních výsledků a předání cen se uskuteční 23. 5. 2024 v Mendelově skleníku, v Augustiniánském opatství v Brně.

Přihlašovací poplatek činí 900 Kč s DPH za každý vzorek. Počet lahví k hodnocení: 3 ks od vzorku.

Co Vám přinese ocenění v soutěži GRAND PRIX VINEX?
• Srovnání s víny přítomnými na středoevropském trhu.
• Uvedení v katalogu (tištěná a elektronická verze) a na webu soutěže. V katalogu bude představeno cca 500 nejlepších vín.
• Interaktivní zveřejnění výsledků na webu soutěže (pouze vína s hodnocením min. 80 bodů)
• Možnost prezentace vín na slavnostním předávání hlavních cen v Brně (60 vybraných soutěžních vín) za přítomnosti polské obchodní delegace
• Zvýšení prestiže a ceny Vašeho vína u obchodníků s vínem a vinařské veřejnosti.
• Možnost označit láhve příslušným oceněním a možnost reprodukce medaile či ocenění ve Vašich propagačních materiálech.
• Medializace ocenění u mediálních partnerů a v PR aktivitách souvisejících se soutěží.
• Možnost zařazení do doplňkové kolekce Salonu vín ČR 2023 (pouze tuzemská vína).
• Možnost výhry hodnotných cen – vysokotlaký čistič, poukázka na vinotéku od firmy Haier a originální skleněné plastiky.

Věříme, že se nám spolu s vámi podaří zrealizovat další úspěšný ročník této prestižní soutěže.

Na Vaši účast se těší celý realizační tým.

Více v sekci Pro přihlašovatele