Informace pro vinaře a ostatní přihlašovatele vín


Termín pro přihlášení vzorků: nejpozději 15. dubna 2020

 

Přihlášení

Přihlašování probíhá pomocí on-line registračního systému Národního vinařského centra. Každý vzorek musí být přihlášen on-line přihláškou.

Přihlašovací poplatek

Přihlašovací poplatek činí 620 Kč / vzorek plus DPH dle zákonných předpisů ČR, tj. 750 Kč za jeden vzorek. Při přihlášení 10 vzorků a více platí sleva 10 % na všechny registrované vzorky daného přihlašovatele.

Pro přihlašovatele mimo ČR činí poplatek 25 € plus DPH 21 %, tj. 30,25 €. Přihlašovatelé se sídlem v Evropské unii a plátci daně z přidané hodnoty ve své zemi mají nárok na zaplacení poplatku osvobozeného od DPH v České republice. Podmínkou je doložení platné registrace čísla plátce DPH (VAT) v Evropské unii. Při přihlášení 10 a více vzorků od jednoho přihlašovatele platí sleva 10 % na všechny přihlášené vzorky daného přihlašovatele.

Přihlašovatel zaplatí přihlašovací poplatek v hotovosti při předání vzorků nebo převodem na bankovní účet organizátora na základě zaslané faktury:

Název účtu: Národní vinařské centrum, o.p.s.
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Břeclav
Číslo účtu (CZK): 2106954725/2700

Statut soutěže (pdf) – Statut Grand Prix Vinex 2020

Pozvánka k účasti Grand Prix Vinex 2020 (pdf) – Pozvanka – Invitation Grand Prix Vinex 2020

Přihlašování vín online na www.elwis.cz

Přihlašování probíhá online na portálu NVC pro registraci a hodnocení vín ELWIS (Electronic wine system) – www.elwis.cz

 

Spuštění registrace – únor 2020

Termín přihlášení – maximálně do 15. 4. 2020

Termín pro osobní doručení vzorků:  22. a 23. dubna 2020 v čase 9:00-15:00 hod.

Termín doručení vzorků přepravními službami: do 23. dubna 2020

Adresa pro osobní doručení či zaslání vzorků poštou nebo kurýrem:

Národní vinařské centrum, o.p.s.
Centrum Excelence
Sobotní 1029
691 42 Valtice

Svozová místa pro vzorky ze Slovenska

Svoz vzorků na Slovensku bude zajištěn v Pezinku a ve Vinařství Golguz Hlohovec.

Pezinok – bližší informace budou doplněny

Vinařství Golguz, Dukelská 21, 920 14, Hlohovec
kontakt: Miloš Holík, +421 905 218 722, milos.holik@golguz.sk
termín: bude upřesněn, dovoz po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě

Jeden vzorek představuje: 6 plně adjustovaných láhví

Všechny vzorky vín musí být plně adjustované tak, jak jsou uváděny do prodeje a musejí splňovat standardní legislativní podmínky země původu. Vína původem z ČR přihlášená do soutěže musí analogicky odpovídat zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., v platném znění, a prováděcí vyhlášce 88/2017 Sb., v platném znění.

Uvedení nesprávných údajů na přihlášce či v označení vzorku opravňuje organizátora k vyloučení vzorku bez náhrady na vrácení přihlašovacího poplatku.

Spolu se vzorky vín doručí přihlašovatel:
• Přihlášku vytištěnou z přihlašovacího internetového systému a podepsanou kompetentní osobou za přihlašovatele
• Kopii chemického rozboru vína (lze nahradit nahráním chemického rozboru k přihlášce na www.elwis.cz)
• Doklad o původu vína, tj. u zemských vín doklad o původu hroznů, u jakostních vín kopii zatřídění na SZPI (lze nahradit vyplněním platného evidenčního čísla jakosti v přihlášce).

Případné proclení zajistí vystavovatel na vlastní náklady. Na neproclené vzorky nebude brát organizátor zřetel.

Do ukončení registrace zbývá