Informace pro vinaře a ostatní přihlašovatele vín


Termín pro přihlášení vzorků: nejpozději 22. května 2020

 

Přihlášení

Přihlašování probíhá pomocí on-line registračního systému Národního vinařského centra. Každý vzorek musí být přihlášen on-line přihláškou.

Přihlašovací poplatek

Přihlašovací poplatek činí 620 Kč / vzorek plus DPH dle zákonných předpisů ČR, tj. 750 Kč za jeden vzorek.

Pro rok 2020 jsme pro vás připravili speciální akci na podporu vinařů – AKCE 5 + 1 ZDARMA. Za každých 5 přihlášených vín můžete přihlásit 1 vzorek zdarma bez přihlašovacího poplatku.

Pro přihlašovatele mimo ČR činí poplatek 25 € plus DPH 21 %, tj. 30,25 €. Přihlašovatelé se sídlem v Evropské unii a plátci daně z přidané hodnoty ve své zemi mají nárok na zaplacení poplatku osvobozeného od DPH v České republice. Podmínkou je doložení platné registrace čísla plátce DPH (VAT) v Evropské unii. 

Přihlašovatel zaplatí přihlašovací poplatek v hotovosti při předání vzorků nebo převodem na bankovní účet organizátora na základě zaslané faktury:

Název účtu: Národní vinařské centrum, o.p.s.
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Břeclav
Číslo účtu (CZK): 2106954725/2700

Statut Grand Prix Vinex 2020 (pdf)

Pozvánka k účasti Grand Prix Vinex 2020 (pdf)

Přihlašování vín online na www.elwis.cz

Přihlašování probíhá online na portálu NVC pro registraci a hodnocení vín ELWIS (ELectronic WIne System) – www.elwis.cz

 

Spuštění registrace – únor 2020

Termín přihlášení – maximálně do 22. 5. 2020

Termín pro osobní doručení vzorků:  26. a 27. května 2020 v čase 9:00-15:00 hod.

Termín doručení vzorků přepravními službami: do 27. května 2020

Adresa pro osobní doručení či zaslání vzorků poštou nebo kurýrem:

Národní vinařské centrum, o.p.s.
Centrum Excelence
Sobotní 1029
691 42 Valtice

Svozová místa pro vzorky ze Slovenska

Svoz vzorků na Slovensku je zajištěn v Modre a v Hlohovci:

Stredná odborná škola vinársko–ovocinárska, Kostolná 3, Modra
kontakt: J. Dudová (dočasne presťahovaná kancelária MVC), 0915 142 777, mvc@mvc.sk
termín: 22. 5. 2020 v čase 7:30-16:00 hod.

Vinařství Golguz, Dukelská 21, 920 14, Hlohovec
kontakt: Miloš Holík, +421 905 218 722, milos.holik@golguz.sk
termín: do 22. 5. 2020, dovoz jen po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě

Jeden vzorek představuje: 3 plně adjustované láhve

Všechny vzorky vín musí být plně adjustované tak, jak jsou uváděny do prodeje a musejí splňovat standardní legislativní podmínky země původu. Vína původem z ČR přihlášená do soutěže musí analogicky odpovídat zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., v platném znění, a prováděcí vyhlášce 88/2017 Sb., v platném znění.

Uvedení nesprávných údajů na přihlášce či v označení vzorku opravňuje organizátora k vyloučení vzorku bez náhrady na vrácení přihlašovacího poplatku.

Spolu se vzorky vín doručí přihlašovatel:
• Přihlášku vytištěnou z přihlašovacího internetového systému a podepsanou kompetentní osobou za přihlašovatele
• Kopii chemického rozboru vína (lze nahradit nahráním chemického rozboru k přihlášce na www.elwis.cz)
• Doklad o původu vína, tj. u zemských vín doklad o původu hroznů, u jakostních vín kopii zatřídění na SZPI (lze nahradit vyplněním platného evidenčního čísla jakosti v přihlášce).

Případné proclení zajistí vystavovatel na vlastní náklady. Na neproclené vzorky nebude brát organizátor zřetel.

Do ukončení registrace zbývá